Recyklace a znovu použití

Určitě důležitou formou, jak pomoci přírodě je třídění odpadu. Když třídíte odpadky, zmenší se podíl odpadu, který se musí spálit či uskladnit. Dnes v Česku prakticky každý kdo chce může recyklovat plasty, papír a sklo. Horší situace nastává, chcete-li třídit bioodpad. Co s tím?
Máte-li zahradu či zahrádku, určitě byste si měli založit kompost. Nejen, že na něm skvěle rostou dýně, cukety nebo rajčata, ale krásně tam zužitkujete veškerý bioodpad. Co ale dělat s bioodpadem bydlíte-li v bytě, ve městě... V centru měst bohužel často kontejnery na bio odpad chybí. Proč? Některým lidem asi vadí odér z kontejnerů či hmyz. Majitelům zase to, že se kontejner musí pravidelně vymývat. Nebo zatím nevymysleli, kde odpad skladovat? Doufejme, že oba problémy brzo někdo zdárně vyřeší. Ze spousty bioodpadu z velkých měst by třeba mohli za každým městem postavit bioplynovou stanici, která by pak zpětně město zásobovala energií. Co vy na to?
Také bychom měli začít recyklovat vodu z domácností a nesplachovat toaletu pitnou vodou. Stále teplejší a sušší léta nám připomínají, že bychom měli vodou šetřit a toto je jeden z příjemnějších způsobů šetření. Některé firmy vám zvládnout nainstalovat nádrž, do které bude odtékat voda z vany, umyvadla či dřezu a následně touto vodou můžete splachovat. Ušetří to nejen spoustu čisté vody, ale časem i vaše peníze.

bird, warbler, nature-8469368.jpg

Recyklace

Všimli jste si, že nově můžete házet do žlutých kontejnerů na plasty i nápojové kartony?

Opakované použití

Například znovupoužitelné sáčky na ovoce a zeleninu. Ušetří spoustu platových pytlíků, které většina lidí po vybalení nákupu vyhazuje.